Томас Венцлова е литвански научник, поет, автор и преведувач. Toj е син на советскиот политичар и поет Антанас Венцлова. Како активен учесник во револуционерното движење бил лишен од советско државјанство во 1977 година и бил принуден да емигрира. Тој е еден од основачите на литванско-хелсиншката група за човекови права. Од 1980 година е член на Одделот за словенска книжевност и литература на Универзитетот Јеил, каде што, воедно, во 1985 година завршил докторски студии. Во моментов е редовен професор. Автор е на повеќе од дваесет стихозбирки, препеви, есеи и статии. Венцлова студирал на Универзитетот Тарту, каде што бил под силно влијание на структуралистичкиот правец, распоространет во седумдесеттите и осумдесеттите години од минатиот век.