За поетската траекторија на Трин Сометс (родена 1969) највпечатливо се говори во колекцијата Наскоро, која содржи песни напишани во текот на еден 10-годишен период, 1989 -1999; три збирки објавени во првата половина на 1990-тите и четврта, Pidurdusjälg, во 1999 година. Затоа не е тешко да се објасни нејзиното значење во современата естонска литература. Поезијата на Сометс создава хармонија без која ќе биде невозможно да се замисли светот.

Песни: