Цветанка Еленкова (Софија, 1968) е автор на четири поетски збирки и една книга есеи за Балканот. Нејзините песни се преведени во шеснаесет земји, вклучувајќи го и Македонскиот магазин Наше Писмо. Преведува од Англиски, Грчки и Македонски. Ги преведила антологиите со поезија на Рејмонд Карвер и Богомил Ѓузел. Таа е ко-управител на издавачката куќа Small Stations Press.