Владас Бразиунас (роден 17 Февруари 1952) е литвански поет, есеист и преведувач на француски, латвиски, белоруски, хрватски, полски, руски, српски, украински поезија, член на Сојузот на литвански писатели, на Литванската асоцијација на литературни преведувачи , и на литванскиot ПЕН центар. Тој е основач и лидер на Magnus Ducatus Poesis, Здружението на литвански, украински, белоруски, полски, латвиски, руски поети и други уметници, и еден од креаторите на движењето на француската поети
од Централна Европа, Cap à L’Est.

Песни: