Овој фламански поет роден во Брисел беше наречен „сликар со зборови“. Тоа е навистина сликарство што има најголемо влијание врз неговата поезија. Неколку критичари ја истакнаа значајната виртуозност, со која тој употребува слики, понекогаш зачудувачки, а смели, особено во неговата љубовна поезија каде што неговиот стил е прекрасен, а во исто време сензуален и хумористичен.