Јахја Акенгин се пројавува како автор објавувајќи песни во списанието Хисар. Освен поезија Акегин пишува и проза. Има објавено околу 30 свои дела. Добитник е на петнаесеттина награди меѓу кои позначајни се: Наградата на Високата Институција на Ататурк за уметничко творење; Посебна награда од турската национална фондација; Добитник е на годишната награда за најдобар туркси роман, а исто така двапати е наградуван од министерството за култура на Р. Турција за драмска дејност. Почесен доктор е на универзитетот на Азербејџан и Азија, како и член на друштвото на писателите на Азербејџан. Бил советник во Министерството за Култура на Турција. Денес е претседател на друштвото на писателите на Турција-Турксаф. Негови дела се преведени и објавени надвор од Турција на Англиски, Азербејџански, Албански, Македонски и др. јазици.