Жељко Миловиќ е роден во Бар, 1968 година. Тој е поет, новинар и уредник. Има објавено голем број статии поврзани со проблеми од културата и супкултурни прашања. Во последните три години  објавува натписи во списанието „Монитор“ на теми од музичката и урбаната сцена на Црна Гора. Тој е директор на дневните онлајн весници „Бар инфо“ и „Нови вести“. Има објавено осум книги поезија и проза, меѓу кои е и последната, насловена како „Тие денови, тие години“, објавена во 2007.