Поет, есеист, преведувач, поетски стручњак, д-р Жао Си р.1972, оригинално име Жао Жифанг е авторка на три книги: Бел iаоран (поезија, 2005), Трагач на злато в песок (есеи, 2005), Исчезнување, Навраќање: 2009-2013 Избрана поезија (2014, во подготовка). Некои нејзини песни се преведени на анrлиски, фрашwски, пшански, германски, руски, арапски, полски, словенечки, бугарски, ерменски јазик и се
објавени во книжевни списанија во различни земји. Како преведувач, има преведено поетска антологија Светлосина перн}П\а Кула: Избрана поезија на Томаж Шаламун (2014) и избрани песни и есеи, тези од повеќе автори. Како поетскитеориски стручњак, има објавено над 30 тези и прегледи, вклучувајќи некои објавени во најдобрите научни списанија за странска лтература во Кина. Во моментове уредник на поетски преводи во Poetry Periodical, кое е водечка поетско списание на Друшrвото на писателите на Кина и главен уредник на престижното издание за поетски преводи Contemporary international Poetry. Исто така, таа е во уредничкиот одбор на францускиот мултијазичен веб уметнички магазин LEVURE LITTERAIRE.