Адреса: Поштенски фах 109
Ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 5
6330 Струга
Република Македонија

Телефон: ++389 46 786 270
Факс:      ++389 46 786 280
Е-пошта: struga@svp.org.mk

Вашето име (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Предмет

Вашата порака