– 1996 г. Соломон Маркус – Повелба за високи дострели во критиката и литературата
– 1996 г. Божена Справцова, Чешка – награда Струшка лира
– 1998 г. Тери Иглтон – Повелба за високи дострели во критиката и литературата
– 2010 г. Боб Дилан, амеркинански поет и музичар – Специјална почесна Повелба за неговиот придонес во светската поезија. Повелбата му ја врачи претседателот на Р. Македонија Ѓорѓе Иванов.