за работ на светов.
Како бршлен.
Не – како врана.
Со остри нокти.
Како да одлучил
да остане тука за навек.