Испружи ја раката,
назад ќе најдеш завртка.
Заврти. Вака му зборува мажот на момчето,
кога заедно ја поправаат машината за перење.
Тоа беше мало чудо, ама чудо.
Затоа што беше таму.
Затоа што тоа беше таткото.
Светкавите улици од градот зад ридот
исцртале модра линија низ пWIИњата
како грб што го полазиле морниlЏf.
Прстот на прозорското стакло
ја обединува дУIПата на мостот.
За боите на гераниумот
може да се напише историја.
Препев: Славица Гаџова