Ихеначо Џорџ Чидиеребе е роден во 1976 година во Нигерија. Дипломирал англиски јазик и литература и магистрирал мировни студии и решавање конфликти. Работел и предавал во различни институции, а сега работи на Универзитетот Сабелас Марет, во Сукарта, Индонезија. Член е на многу професионални здруженија и учествувал во различни локални и меѓународни конференции, семинари, обуки и работилници.